Thứ 3 - 07/07/2020

Khai giảng khóa học CCNA v7 ( 200-301 ) tối 3-5-7 ca học 19h30 - 21h. Xem chi tiết tại đây


Thứ 5 - 09/07/2020

Khai giảng khóa học CCNP-ENCOR  tối 3-5-7 ca học 19h30 - 21h. Xem chi tiết tại đây


Thứ 7 - 11/07/2020

Khai giảng khóa học MCSA2016  tối 3-5-7 ca học 19h30 - 21h. Xem chi tiết tại đây