Lập Trình PYTHON

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 503

PYTHON LÀ GÌ ? HỌC PYTHON ĐỂ LÀM GÌ ?

PYTHON là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao, có thế dùng PYTHON cho phần lớn các ứng dụng, website và đặc biệt trong CSDL.

Với cú pháp cực ký đơn giản và thanh lịch, PYTHON không hổ danh là ngôn ngữ lập trình DÀNH CHO CẢ NEWBIE LẨN HACKER.

TẠI SAO NÊN HỌC PYTHON ?

CODE của PYTHON dể đọc, ngắn gọn ( ngắn hơn code JAVA 3-5 lần, và C++ là 5 - 10 lần ).

Cùng với RUBY, PYTHON đang là ngôn ngữ lập trình giúp cho các DEVELOPER nhận mức lương cao thứ nhì so với các ngôn ngữ khác ( thống kê 107.000USD/năm từ Mỹ ).

LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

 

  1. Kết quả đạt được:
  • Kiến thc: Người hc được trang b các kiến thc v lp trình Python t cơ bn đến nâng cao, cung cp các k năng s dng lp trình Python để xây dng và phát trin các ng dng đa dng trong thc tế.
  • K năng: Da vào các kiến thc đã hc, người hc có đủ k năng để xây dng và phát trin các ng dng đa dng s dng lp trình Python.
  • Thái độ, chuyên cần: Người học tự phát huy ý tưởng sáng tạo, ham học hỏi, chủ động nghiên cứu, thảo luận và thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.
  1. Đối tượng:
  • Hc sinh, sinh viên yêu thích lp trình, CNTT.
  • Có định hướng phát trin phù hp.
  • Yêu cu kiến thc cơ bn: lp trình cơ bn.
  1. Lịch trình:

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

Buổi 1

Giới thiệu ngôn ngữ Python, ứng dụng.

Giới thiệu môi trường lập trình.

Giới thiệu lập trình Python, Lập trình cơ bản trong Python, Các kiểu biến và toán tử

Buổi 2

Hằng, biến, cấu trúc điều khiển

Lệnh if..else,

Buổi 3

Cấu trúc lặp, mảng một chiều, ma trận

Vòng lặp while, Vòng lặp for, Lệnh break, continues và pass, mảng một chiều, ma trận, Tuple, Dictionary

Buổi 4

Hàm, Xử lý file, Exception

Hàm, File I/O

Buổi 5

Lập trình hướng đối tượng với Python

Đối tượng, Lớp, Overloading, Overriding, Kế thừa, Đa hình, Đóng gói

Buổi 6

Lập trình mạng với Python

Socket, TCP, UDP, Client-Server

Buổi 7

Lập trình web với Flask (cơ bản)

HTML, Flask

Buổi 8

Lập trình web với Flask (nâng cao)

Flask + mySQL

Buổi 9

Lập trình ứng dụng với giao diện GUI

Tkinter, Widget,…

Buổi 10

Kiểm tra hoàn thành khoá học

Đồ án cuối khoá học.

Code trên giấy.

Project theo các buổi 6 è 9