CCNP Enterprise Advanced Routing

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 768

Chương trình chứng chỉ mới CCNP Enterprise (CCNP chuyên về mạng doanh nghiệp) chuẩn bị cho bạn các kiến thức và các kỹ năng cho các công việc ở mức độ chuyên nghiệp. CCNP Enterprise cũng có bao gồm các kiến thức về mạng hỗ trợ lập trình, và về vấn đề tự động trong quản trị mạng. Chứng chỉ CCNP là một trong những chứng chỉ sáng giá nhất trong IT. CCNP xác nhận kiến thức cốt lõi bạn cần trong khi vẫn cho phép bạn chọn một lĩnh vực chuyên sâu. Mọi kỳ thi trong chương trình CCNPđều có một chứng chỉ chuyên gia Specialist tương ứng. Vì vậy bạn có thể được công nhận những thành quả học tập của bạn trong tiến trình.

Khóa học Định tuyến cao cấp (Advanced Routing) bao gồm 5 chủ đề lớn:

  • Mọi giao thức ở lớp 3
  • Dịch vụ VPN
  • Bảo mật hạ tầng mạng
  • Dịch vụ IP
  • Tự động hóa hạ tầng mạng

Là học viên của NEO, bạn sẽ được tiếp cận mô hình lab và nội dung học chính xác 100% theo đúng giáo trình chuẩn của học viện mạng CISCO.