CCNAv7 (200-301)

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 1031

Chứng chỉ CCNA mặc dù là một chứng chỉ ở cấp độ bắt đầu, nhưng kiến thức yêu cầu trãi rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc sở hữu bằng CCNA sẽ chứng nhận những kỹ năng của bạn trong các giải pháp mạng doanh nghiệp gồm có: định tuyến, chuyển mạch cho hệ thống Router, Switch. Các cơ chế truyền tải dữ liệu qua lại giữa các thiết bị, một số dịch vụ IP, các chính sách và các kỹ thuật bảo mật đang được áp dụng. Ngoài ra còn có vấn đề kết nối mạng không dây, tự động hoá trong quản lý và vận hành hệ thống.

Môn học này giúp học viên có thể tự tin thi môn CCNA 200-301 và làm nền tảng vững chắc để người kỹ sư có thể tiếp tục theo học và phát triển lên các kiến thức khác ở các lĩnh vực khác như Bảo mật, Trung tâm Dữ liệu, Service Provider hoặc tiếp tục theo học lên các cấp bậc cao hơn ở mảng Mạng Doanh Nghiệp (Enterprise).