Bảo mật mạng CCNA Cyber Ops

04/07/2020 16:26 | Lượt xem: 724

Khóa học đem lại cho HV kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về bảo mật mạng và hệ thống. Đảm bảo bức tranh toàn cảnh về mô hình bảo mật tại các doanh nghiệp lớn hiện nay.

Là HV của NEO, bạn sẽ được tạo account học tập trên trang chủ của Cisco Netacad, giáo trình hoàn toàn của Cisco và khi hoàn thành khóa học Cisco sẽ cấp chứng nhận có giá trị toàn cầu.

Nội dung khóa học CCNA Cyber Ops