ORACLE LINUX ADMINISTRATION

Oracle Linux Administration

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.

– Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)

THỜI LƯỢNG HỌC - 3 THÁNG

Neo Training Center là đối tác đào tạo của Oracle University
Sau khi hoàn thành khóa học Oracle Linux Administration, học viên sẽ được chính hãng Oracle cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học
Có giá trị toàn cầu

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ
Oracle Linux Administration

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1
 • Technical Summary of Linux Distributions
 • Installing Linux in a Server Configuration
 • Installing Software
PHẦN 2
 • Managing Users
 • The Command Line
 • File Systems
 • Booting and Shutting Down
 • Core System Services
 • Compiling the Linux Kernel
 • Shell Programming
PHẦN 3
 • Networking Fundamentals
 • The Secure Shell – SSH Firewall: IPTables & Shorewall
 • DHCP server
 • NFS – Network File System
 • Samba server
 • NIS server
 • LDAP server
PHẦN 4
 • FTP Server
 • DNS server
 • Web Server
 • Squid Server
 • PostFix – Mail Serve
 • POP and IMAP (Devecot)
PHẦN 5
 • Local Security
 • Firewall Server
 • Network Security – IDS Server
 • Backup & Restore

Start typing and press Enter to search