CCNA SECURITY

BẢO MẬT MẠNG: CCNA SECURITY

CCNA Security là bước đầu tiên ở cấp độ cơ bản trong lĩnh vực bảo mật của Cisco. CCNA Security cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển một hệ thống hạ tầng an ninh, dự báo và phát hiện các lỗ hổng của hệ thống, giảm thiểu các mối đe dọa từ bên ngoài đối với hệ thống.

CCNA Security phù hợp với nhiều đối tượng: Sinh viên, chuyên viên IT, chuyên viên bảo mật hệ thống cần kiến thức thực tiễn về bảo mật mạng nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và ứng dụng vào môi trường mạng doanh nghiệp.

HỌC PHÍ: 4.000.000 VND

ƯU ĐÃI 40% ( Dành cho 10 bạn đăng ký đầu tiên )

CÒN LẠI: 2.400.000 VND/HV

NỘI DUNG – ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC CCNA SECURITY

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Các nguyên tắc bảo mật mạng

Tìm hiểu nền tảng bảo mật mạng.

Tìm hiểu các phương thức tấn công mạng phổ biến.

Hiểu lợi ích mạng phòng thủ theo chiều sâu.

Hiểu lợi ích và tầm quan trọng của việc xây dựng chính sách bảo mật.

Bảo mật  truy cập quản trị thiết bị Router, Switch

Hiểu nguy cơ bảo mật đối với việc quản trị truy cập thiết bị.

Các khuyến cáo cấu hình để nâng cao bảo mật cho thiết bị.

Hiểu AAA và lợi ích quản trị xác thực tập trung.

Cấu hình dịch vụ xác thực và cấp quyền truy cập thiết bị

Bảo mật môi trường mạng LAN

Hiểu nguy cơ từ tấn công bên trong mạng LAN (tràn bảng MAC, giả mạo ARP, tấn công thay đổi cây Spanning Tree, tấn công dịch vụ DHCP…).

Hiểu lợi ích và cấu hình các tính năng Port Security, DHCP Snooping, DAI, IP SG, Root Guard, BPDU Filter, Storm Control…

Triển khai tính năng tường lửa trên Cisco IOS

Tìm hiểu các công nghệ tường lửa được triển khai phổ biến trong môi trường mạng doanh nghiệp.

Hiểu và cấu hình tường lửa với tính năng Zone-Based trên nền Cisco IOS.

Tìm hiểu và triển khai tường lửa Cisco ASA

Tìm hiểu tính năng và giải pháp tường lửa chuyên dụng của Cisco ASA.

Hiểu hoạt động trong việc kiểm soát luồng dữ liệu của thiết bị tường lửa Cisco ASA.

Hiểu và cấu hình truy cập quản trị thiết bị tường lửa Cisco ASA.

Cấu hình các chính sách kiểm soát truy cập và các trường hợp NAT trên thiết bị Cisco ASA.

Tổng quan IPS và các vấn đề bảo mật đối với thiết bị đầu cuối

Tìm hiểu tổng quan về IPS và các giải pháp triển khai trong mạng doanh nghiệp.

Các nguy cơ bảo mật từ thiết bị đầu cuối và các giải pháp của Cisco trong việc kiểm soát rũi ro.

Tìm hiểu các dịch vụ mã hóa và triển khai VPN

Mô tả thuật toán mã hóa đối xứng, bất đối xứng, cơ chế đảm bảo toàn vẹn thông tin và chữ ký số.

Mô tả các phương thức trao đổi khóa được sử dụng trong các thuật toán mã hóa.

Tìm hiểu và triển khai các giải pháp IPSec VPN, SSLVPN, AnyConnect VPN trên Router và ASA.

Tìm hiểu và ứng dụng các dịch vụ giám sát hoạt động của hệ thống mạng

Tìm hiểu lợi ích từ việc chủ động giám sát hoạt động và các sự kiện của hệ thống mạng.

Các vấn đề bảo mật liên quan từ các sự kiện của hệ thống.

Cấu hình NTP, SNMP, Syslog và Netflow.

Cấu hình tính năng SPAN, RSPAN

ĐIỀU KIỆN HỌC

Điều kiện tối thiếu: Hoàn thành và nắm vững kiến thức chương trình CCNA

THỜI LƯỢNG

3 tháng ( Tuần  2 buổi )

Start typing and press Enter to search