GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CCNP SWITCH

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

–          Khóa học Switch (642 – 813) là một trong những khóa học của CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco. Khóa học này được thiết kế để cho sinh viên hiểu cách quản lý những thiết bị chuyển mạch trong môi trường doanh nghiệp lớn

NỘI DUNG – THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC
 •   Phân tích kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 •   Triển khai hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 •   Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 •   Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 •   Triển khai dự phòng trạm đầu tiên (first hop) trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 •   Triển khai mạng có tính sẵn sàng cao (high availability).
 •   Ngăn chặn sự mất dịch vụ và đánh cặp dữ liệu trong một mạng doanh nghiệp.
 •   Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 •   Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.
ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

Khóa học phù hợp với nhiều đối tượng, từ các bạn học sinh / sinh viên có mong muốn và mục tiêu trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng.

Học viên hoàn thành khóa học CCNA hoặc trình độ tương đương CCNA

KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC
 • Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.
THỜI LƯỢNG

30 buổi ( 3 tháng )

Start typing and press Enter to search